Wie heeft het gebruiksrecht van de foto’s?

You are here:
< Back

Gebruiksrecht is iets anders dan ‘auteursrecht‘. Het ‘gebruiksrecht’ geeft iemand of een bedrijf/organisatie het recht iets te gebruiken, in ons geval: de foto’s.

In onze overeenkomst met Google is opgenomen wat wij Google het ‘niet-exclusieve’ gebruiksrecht geven van de foto’s die wij uploaden naar een bedrijfsvermelding op Google Mijn Bedrijf / Google Maps. Dit ‘niet-exclusieve’ gebruiksrecht staat ons toe ook anderen (bijvoorbeeld de ondernemer) het materiaal te laten gebruiken. En door de afbeeldingen te uploaden naar Google, staan wij ook Google toe, anderen dit materiaal te (her)publiceren.

Samenvattend: een ondernemer kan nooit in de problemen komen door de virtuele tour op een website te publiceren.

Vorige Wie heeft het auteursrecht van de foto’s?
Volgende Wij hebben buitenterreinen. Kunnen die worden opgenomen?